DLA

PRACODAWCÓW

DLA

PRACOWNIKÓW

Spółka JPWORK Agencja Pracy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Siedzibą w Sierakowie, NIP: 5951468946, otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu POIR.03.04.00-30-0082/20, tytuł projektu: Projekt w ramach działania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Dotacje na kapitał obrotowy dla JPWORK Agencja Pracy Sp. z o.o., cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

KONTAKT

JPWORK International
Agencja Pracy Sp. z o.o.

BIURO SIERAKÓW
+48 667 001 470
KOORDYNATOR DS. REKRUTACJI
+48 601 193 833
x